Jakie szambo warto zastosować w Małopolsce?

Podjęcie decyzji o tym, jakie szambo wybudować na swojej posesji nie zawsze jest proste. Istnieją jednakczynniki środowiskowe, które wykluczają nam niektóre możliwości. Szczególnie trudno jest wybraćodpowiednie rozwiązanie, jeśli inwestycja zlokalizowana jest na południu Polski. W większości sytuacjizaleca się tam wykonanie betonowych bezodpływowych zbiorników na nieczystości. Co jest powodem takiejdecyzji?

Wpływ ilości opadów na wybór szamba

Według pomiarów ilości opadów na terenie Polski to właśnie na południu naszego kraju w skali roku spada najwięcej wody.Czynnik ten może mieć decydujące znaczenie, gdy chcemy wybudować szambo betonowe.  Małopolskanie tylko odnotowuje bardzo wysokie opady, które drastycznie wpływają na wahania poziomuwód gruntowych. Niesprzyjające jest także ukształtowanie terenu. Duże różnice wysokości nad poziomemmorza sprawiają, że woda spływa po zboczach zatrzymując się w dolinach. Dochodzi przez to do różnegorodzaju podtopień oraz zwiększenia ilości wody zawartej w porach i szczelinach skalnych. Budowa szamba,a szczególnie rodzaj materiału, z jakiego jest ono wykonane, ma w takiej lokalizacji ogromne znaczenie.Ciężki zbiornik z betonu nie zostanie wyparty przez przepływające pod poziomem terenu cieki wodne.Konstrukcje z kompozytu są także bardzo szczelne, dzięki czemu ścieki nie zanieczyszczą w takiej sytuacjiśrodowiska naturalnego.

Wpływ temperatury oraz granica przemarzania gruntu

Okolice Krakowa, Nowego Targu, a nawet całe województwo małopolskie to region charakteryzujący siębardzo ciekawymi warunkami klimatycznymi. Amplituda występujących tam na przestrzeni roku temperaturjest bardzo duża, na co wpływają niezwykle niskie temperatury w okresie zimy oraz wysokie latem. Nie bezznaczenia jest także bardzo duża grubość pokrywy śnieżnej obciążającej grunt. Szamba betonowe świetniesprawdzają się w takich warunkach, ponieważ beton jest odporny na bardzo wiele czynnikówśrodowiskowych. Dodatkowo posiada niezwykle dużą wytrzymałość na ściskanie oraz bardzo duży ciężarobjętościowy, przez co nie zostanie uszkodzony pod wpływem większego obciążenia zewnętrznego.

Ze względu na bardzo zróżnicowane warunki gruntowe oraz często zmieniający się poziom wód gruntowychw Małopolsce, warto zastosować szambo betonowe. Skorzystanie z innych rozwiązań nie jest oczywiściewykluczone, konieczne jest jednak dokładne zbadanie warunków gruntowo-wodnych, występujących w danejlokalizacji. Zbiorniki z betonu doskonale sprawdzają się nawet w trudnych warunkach, przez co wartorozważyć instalację tego systemu na swojej posesji.

 

2020-12-23